Skorstensmetoder logo

Tel 0700-42 53 78

 

Webbplatsens innehåll skyddas genom lagen om upphovsrätt,
i enlighet med Svenk Lag!

Ursprungliga web-sidor är tillverkade, och uppmonterade
i CMS-verktyget Drupal av Kommunikationsbyrån Anckers & Co AB,
telefon 08/ 7200 200 eller 070 - 573 05 50, som innehar rättigheter
för levererade texter och fotografier (där ej annan uphovsman anges).

Palmqvist Skorsten Metoder & Bygg med eventuella samarbetspartners,
innehar rättigheterna på övrigt eget innehåll och bilder, som kan tillföras av dem i efterhand.

Utomstående har endast rätt att lagra oförändrade utdrag av dessa web-sidor
på det sätt som automatiskt sker av moderna webläsaren i enligt med standard.
Innehållet på web-sidorna får inte kopieras, användas, publiceras, sparas, förädlas eller distribueras
på något annat sätt, utan inhämtat skriftligt tillstånd - erhållet i förhand.

Länkar till skorstensmetoder.se är tillåten under förutsättning att sidan visas i obrutet skick och inte på något annat sätt inramas med/i annan sida eller information.
Utdragslänkar (Citatlänkar) till delar av innehåll såsom; text, bild, skiss eller andra delar av innehållet, tillåts ej.
KONTAKTUPPGIFTER:
Anckers & Co AB - e-post: g@acoab.com Tel 070- 573 05 50