Skorstensmetoder logo

Tel 0700-42 53 78

 

Bygga en ny öppen spis

Finns det bara en skorstensstock i närheten så är alla möjligheter öppna för att kunna mura en alldeles ny öppen spis.
Innan vi kan ge mer information så måste vi titta på valet av plats, hur skorstenens förutsättningar ser ut, samt övriga brandmässiga förhållanden.

Generell regel är att 60% av eldstadens totala volym ska finnas i överdelen innan rökgången.

Därför kommer vi gärna ut till dig och besiktigar platsen och möjligheterna innan vi ger råd och lämnar en offert.