Skorstensmetoder logo

Tel 0700-42 53 78

 

ELDSTÄDER

De vanligaste arbeten inom eldstäder är om- och nybyggnationer av kakelugnar och öppna spisar,
samt installation av eldkassett i en öppen spis eller i en egen ny tillbyggd spisplats eller direkt i en skorstensstock.En eldkasset vi monterat

Kakelugnen hör till de vanligaste arbetena och den ger fördelen av att ge mycket värme under lång tid t ex mot en öppen spis som istället ger en högre trivselfaktor.
   Kompromissen är eldkassetten, som ger lite av båda styrkorna med bra värme och relativt hög trivselfaktor.

Kaminerna är allt mer på frammarsch och de blir allt vanligare beroende på en snyggare design i kombination med bättre verkningsgrad och friare placering.
   Kaminer är också lätta att flytta t ex vid en liten eller stor ombyggnation.