Skorstensmetoder logo

Tel 0700-42 53 78

 

Montera insatsrör / slang

Montering av syrafast slang i en rökkanalSyrafast dubbelmantlad slang eller syrafast insatsrör är en aktuell lösning för pellets- o oljepannor när man inte vill att skorstensstocken ska vara varm och avge värme på sommaren eller att rökkanalen ska utsättas för en hög temperaturbelastning med ökat slitage.
   Lösningen med slang eller insatsrör kan också förekomma i ventilationskanaler och då är kvalitetskraven på slangen/röret inte lika höga som för rökkanaler.

Priserna skiftar med förutsättningar såsom röret och kanalens area, antal böjar i kanalen, längd samt antal håltagningar i skorstenstocken som måste göras vid monteringen.

Ring oss så kommer vi och gör en inspektion samt ger prisuppskattning eller offert.