Skorstensmetoder logo

Tel 0700-42 53 78

 

INSPEKTERA VENTILATIONSKANALERTätning av en skorsten och dess ventilationskanaler

Nya byggregler ställer krav på en ventilationskanal. Detta bör man tänka på vid planering av om- eller tillbyggnad eftersom man då oftast behöver bygglov och därmed ventilationen blir aktuell.
Det kan innebära att man står inför krav på ombyggnad eller ett krav på täta ventilationskanaler.

KAMERA

Vi inspekterar alla kanaler genom filmning med en speciell kamera och kan provtrycka dessa med rökspårning för att upptäcka eventuellt läckage. Kameran ger full skärpa ned till 1 cm från motivet, så vi missar inga detaljer vid infästningar och problemställen.

Givetvis kan vi hjälpa dig täta alla de kanaler som läcker, ring oss för tips eller råd om bästa alternativ, samt prisuppgift eller offert.