Skorstensmetoder logo

Tel 0700-42 53 78

 

När vi murar om en trasig skorsten
så använder vi ett lämpligt håltegel

Trasig skorsten, före renoveringVärme, vind och väder har gjort sitt på denna trasiga skorsten, med spruckna fogar och i akut behov av en grundlig renovering.

Dessutom hade skorstenen en mindre lämplig typ av tegel, som bidrar till att den börjar vittra och spricka. Kunden valde därför det bästa alternativet, att ersätta den felaktiga skorstenen och bygga upp en ny.

Håltegel är det mest optimala skorstensteglet, på grund av att varje tegelsten har flera tvärgående hål som bildar luftkanaler i mitten av varje tegelsten.Uppbyggnad av den nya skorstenen
Fardiglagad skorsten med huvFogen tränger upp en bit i varje tegelstens hålrum och fästet mellan bruk och tegel blir därigenom starkare.

Dessutom ger hålrummen bättre termiska egenskaper och minskar risken för värmerörelser och chansen till värmesprickor.

Denna skorsten murade vi alltså om med håltegel, vilket alltid ska muras liggande.

När bruket hade brunnit klart avslutades sen jobbet med att montera på en skorstenshuv i försinkad och lackad plåt.

Den här nyrenoverade skorstenen kommer att hålla under betydligt flera år än den tidigare har gjort.

Har du behov av att laga eller renovera din skorsten så kommer vi och ger råd, räknar och ger offert.

En mycket trasig skorsten

Här tv är ett annat exempel på en skadad skorsten som blivit belagd med eldningsförbud. Värme, vind och väder i kombination med en felaktigt uppmurad konstruktion har medfört att skorstenen vittrat sönder och slagits ut i förtid, vilket innebär ett behov av en mer omfattande renovering.