Skorstensmetoder logo

Tel 0700-42 53 78

 

KONSTEN ATT BYGGA OCH INSTALLERA EN NY ELLER BEGAGNAD KAKELUGN PÅ EN HELT NY PLATS

Här följer en beskrivning över en installation av en gammal fin begagnad kakelugn som vi bygger upp på en helt ny plats.

Vid besiktningen kunde vi konstatera att rökkanalen var lämplig om man drog ett rör upp genom kanalen. I det aktuella fallet så drogs ett syrafast flex-rör upp genom rökkanalen ända upp till skorstenen.

Förberedelserna är dels att dra skorstenskanalen samt sätta en brandskyddad fot framför kakelugnen.

 

Kakelugnens infästning, där den hänger i bärande väggar och skorstensstock

 

 

Den nya bärande infästningen sker med räls, som klarar flera gånger av kakelugnens vikt. I det aktuella fallet så sker infästningen direkt in i skorstensstocken (vägg till vänster) samt mot en bärande vägg (th).

Cirkeln som är inritat på golvpappskyddet visar kakelugnens kommande omkrets.

Infästningen mot väggar i dött material garanterar dels att bärigheten håller samt att den inte kan röra sig eller svikta så att kakelugnen i framtiden kan komma att luta.

 

Kakelugnens grundsektion ställs på förstärkningskonstruktionen

 

 

 

Först spänner man upp de keramiska ytskiktsplattorna med en tjock syrafast ståltråd och därefter fylls bottensektionen med tegelstenar och lämpligt keramiskt bruk, för ändamålet.

När cementen brunnit klart så står nu konstruktionen på rälsen i stället för på golvet. Därefter går vi vidare till nästa steg.

Hur man anar de kommande rökgångarnas vändpunkter, där rökgasen vänder uppåt

Nu påbörjas arbetet med att bygga upp rökkanalerna och själva eldstaden Steg för steg, sektion för sektion. Självklar så använder vi nytt tegel. Man kan säga att en gammal begagnad kakelugn alltid får att sprillans nytt innehåll.

 

Kakelugnens olika rökgångar byggs upp sten för stenKakelugnens rökkanal byggs upp av tegel och limmande värmetålig fog.Den varma eldstadens rökkanal, som via spjällets inställning återkopplas ner i genom de yttre rökkanalerna

 

Vi bygger vidare på rökkanalen, upp mot nästa sektion. På bilderna anar man rökkanalens nedre vändpunkter.

Rökkanalerna i genomskärning, hur kakelugnen tar till vara på värmenKakelugnens samtliga kanaler på bild

På bilden ser man den blivande eldstaden i mitten samt huvudkanalen och sidokanalerna där röken kommer vandra nedåt och uppåt vid färdig konstruktion.

Kakelugnens nyplacering, hur det går tillKakelugnens slutliga avslutskanal ut mot husets rökkanal

Perspektiv på uppbyggnaden, med huvud- och sidokanaler. Den varma rökgasen kommer alltså att vandra upp genom huvudkanalen och sen ner genom de båda yttre sidokanalerna för att slutligen vandra uppåt i den bakre kanalen. När kakelugnen tänds så öppnar man spjället så att den varmaste rökgasen kan värma upp husets rökkanaler. I näste skede är det den värmen som skapar undertrycket så att rökgasen kan vandra nedåt genom sidokanalerna. Det är alltså undertrycket i husets kanaler som genom värmen suger ned den varma rökgasen i genom sidokanalerna. Därför ar det också viktigt att husets rökkanal är helt tät och då väljer man oftast en flexslang, som ger längre livs-längd.

Beganad kakelugn på ny plats under uppbyggnad

De bakre rökkanalen sammanlänkas upp mot husets rökkanal, där den nedkylda rökgasen kommer att lämna kakelugnen upp genom husets skorstenskanal.

Begagnad praktfull kaleugn färdigmoterad på ny plats ger rummet ett helt nytt liv

Slutligen har kakelugnen fått sina sammanlänkade kanaler samt sotningslucka fastsatta med den slutliga kransen som döljer utgången av rökkanalen. Efter montering av luckor och städning står den nu färdig att användas, på en plats som aldrig tidigare skådat en så praktfull pjäs.

Så fort en sotarmästare prov-tryckt nyinstallationen enligt reglerna så är den färdig att användas under många härliga framtida decennier.

Vilka mysiga TV-kvällar väntar inte på premiär tändningen av denna härliga och nyinstallerade kakelugn med en yta av äkta gammalt fint kakel. Att insidan är ”ny” har ju absolut ingen betydelse…Jo förresten, den kommer hålla och vara tät väldigt väldigt länge.

Vill du veta mera om dina möjligheter och ta del av alla våra fina kakelugnar, såväl nya som härliga, fina begagnade, så ringer du oss och bokar ett hembesök. Vi har alltid en aktuell uppdatering av urvalen på begagnade kakelugnar med oss för enklare beslut.