Skorstensmetoder logo

Tel 0700-42 53 78

 


Husarbete / ROT-avdrag

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete.

Skattereduktion vid ROT-arbete ges bara för arbetskostnad.

Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion.

Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.


Utdrag från Skatteverket regler om ROT-avdrag


Tänk på att kontrollera vilka regler som gäller via Skatteverkets hemsida,
innan du beställer.
Regler kan ju som bekant ändras med tiden.
Här följer utdrag ur reglerna från April 2010

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete, t ex för skorstensarbete krävs att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt,
eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.

Skattereduktion för husarbeten, t ex för vattenrening, medges med halva arbetskostnaden för husarbete,
men högst 50 000 kr per person och år.

Skattereduktion för husarbete i förälders bostad

Du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har betalat arbetet.
För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis äger den bostad som dina föräldrar bor i.

Vem har rätt till skattereduktion?

För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha:
• varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
• fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång,
• haft utgifter för husarbete.


Du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om du har begärt att få bli beskattad enligt inkomstskattelagen.
Ditt överskott av förvärvsinkomster ska, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgöras av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Du som är begränsat skattskyldig och endast äger en fastighet i Sverige kan inte få skattereduktion för husarbete.
Skattereduktion tillgodoräknas även dödsbo för sådant husarbete som har utförts före dödsfallet.

ROT-arbete

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs
i eller i nära anslutning till en bostad som du:
• Äger och som du bor i eller har som fritidsbostad, eller
• Äger och som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus.
Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår 5 år eller yngre

För aktuell information och frågor,
ring oss på telefon 0700-425378 eller
maila till: info@skorstensmetoder.se

- Tänk på att det är ditt eget ansvar att kontrollera med skatteverket!