Skorstensmetoder logo

Tel 0700-42 53 78

 

TÄTA SKORSTEN

Den vanligaste frågeställningen vi möter är om man ska täta en trasig rökkanal
genom glidjutning eller dra nya rostfria syrafasta rör eller en dubbelmantlad slang.

Det finns olika förutsättningar för att välja respektive lösning, men det är oftast bättre att laga en läckande rökkanal mot att dra nya insatsrör eller ny dubbelmantlad slang.

Här följer de olika fördelarna med varje lösningSpeciellt avsett keramiskt bruk för glidjutning

TÄTNING AV RÖKKANAL - MED KERAMISKT BRUKFördelar och nackdelar mellan olika reparationsmetoder av rökkanaler

 • Rökkanalens area minskar minimal - En större area ger mindre risk för överhettning och sotbrand. - se bild th.
 • Mindre risk för kallras
 • Minskad risk för kallras i intilliggande ventilationskanaler
 • Mindre risk för sotbrand
 • Mindre risk för överhettning
 • Bättre drag
 • Bättre värmespridning
 • Torrare vind - skorstenstocken blir varmare vilket i sin tur bidrar till en varmare
  vind med bättre cirkulation
 • Bättre ventilation - varmare skorstensstock sprider även värmen bättre till de intilliggande ventilationskanalerna, som i sin tur bidrar till en effektivare ventilation för hela huset. Se bild th
 • Oftast en mindre kostsam lösning

INSATSRÖR eller DUBBELMANTLAD SLANG - rostfria och syrafasta

 • Sliter mindre på rökkanalen på sikt
 • Ger kallare skorstenstock
 • Bra alternativ för oljebrännare och pelletskaminer - ger inte varm skorsten på sommaren
 • Håller under lång tid
 • Kan även dras nya vägar - måste då uppfylla brandskyddsföreskrifter och värmeisoleras
 • Går vid eldning snabbare att värma upp, kan därför vara mer lämplig om eldstaden är en kakelugn.

Vilken lösning ni än föredrar så kommer vi gärna och inspekterar och ger dig en rekommendation samt offert på de aktuella lösningarna.

 

LAGA SKORSTEN

Exempel på en söndervittrad skorsten i stort behov av renoveringMed tiden kan en skorsten också behöva totalrenoveras. En skorstenen åldras beroende på värme, vind och väder eller på att den murats med mindre lämpligt tegel, eller att den murade konstruktionen inte är optimal.
   En söndervittrad skorsten är normalt sett också farlig att elda i och tegelstenarna kan lossna och falla ner från taket, framförall i samband med hård vind eller vid töväder.

En korrekt byggd skorsten, som murats med rätt material, håller mycket längre och är tät under en mycket längre tid.

Vi renoverar och bygger om trasiga skorstenar med håltegel och avsett skorstensbruk, vilket ger skorsten mycket lång hållbarhet och goda egenskaper.

Se exempel på när vi helrenoverar en skorten här!