Skorstensmetoder logo

Tel 0700-42 53 78

 

Skydda skorstenen med en täckande skorstenshuv av varmförzinkad plåt eller koppar.Skorstenshuv i koppar

I en skorsten utan skorstenshuv kommer vatten in i alla kanaler. Vattnet tränger sen ut i skorstensstocken nedre del och kan bidra till både fukt och mögelproblem.
Hus som står på plintar har ofta skorstenstocken vilande direkt på marken under huset och man riskerar då ökat slitage i bärande nederdelen genom frysskador under plintarna.

Genom att sätta en skorstenhuv över skorstenens ventilations- och rökkanaler så håller du fukten borta och får förmodlen en Skorstenhuv i plåt
mycket bättre miljö i nedre delarna av huset. Om huset står på plintar har du förmodligen förlängt livslängden till mer än det dubbla.

Vi säljer och monterar måttanpassade skorstenhuvar. Priset varierar med storlek på huv och olika material.

Ring så kommer vi och tittar, tar mått och ger prisförslag eller offert.  

Monterad skorstenhuv gjord av kopparplåt