Skorstensmetoder logo

Tel 0700-42 53 78

 

Täta och renovera rökkanalen genom glidjutning
- i gammalt tal kallad för säckning.Exempel på glidgjuten rökkanal

Rökkanalen tätas med keramisk bruk vilket är ett modernt material som är speciellt framtagen för skorstenstätningar. Bruket har bättre keramiska egenskaper och livslängd än det tidigare använda kalkbruket.

Ingen rök utan eld

Rökkanalen kan användas redan inom 24 timmar.

Applicering av det keramiska bruket sker uppifrån där bruket pressas ut mot kanterna i rökkanalen genom en "ballong", som dras nedifrån och upp, och pressar in bruket i alla hålrum med hjälp av tryckluft.

Glidjutningsmetoden används för tätning av både rök och ventilationskanaler och arean minskar minimalt vilket ger goda bibehållna egenskaper för de nyreparerade kanalerna.

Pågående glidgjutning av en rökkanalBallongen som glidgjuter rökkanalen