Skorstensmetoder logo

Tel 0700-42 53 78

 

VENTILATIONVärmeväxlande ventilation

Det finns två typer av ventilation, självdrag eller mekanisk. Mekanisk ventilation finns i två typer, UT/IN-luft med värmeväxlare (bild till höger) eller endast UT-luftventilation.
   Vi arbetar endast med ventilationsgångar, självdrag och mekanisk ventilation för köksfläktar.

SJÄLVDRAG

Självdrag innebär att gammal luft passerar ut genom undertrycket som en skorsten alstrar i sin konstruktion. Den inkommande luften bör komma in via överdelen på ett fönster och genom ventiler i t ex källare. Man bör tänka på att balansera självdraget så att t ex källarlukter inte stiger upp i resten av huset.

Undertrycket uppstår också beroende av inne och yttertemperaturen samt skorstensstockens temperatur eftersom den stigande varmluften accelererar mer i en varm skrotstenstock, mot en kall samt att varm luft alltid stiger uppåt.

När det gäller självdrag är arean i ventilationskanalen avgörande för hur stor mängd luft som kan passera. Därför ger  glidjutning bättre resultat mot att som alternativ dra en slang på grund av att arean i ventilationskanalen blir större .

Vi kan både besikta och täta ventilationsgångar som bygger på självdrag.

KÖKSFLÄKTAR - mekaniskt UT-luftventilation.

Direktanslutna köksfläktar ställer speciellt höga krav på att ventilationskanalen är 100% tät. Köksfläkten ger ett mekaniskt övertryck och får aldrig dela kanal med annan ventilation eller en eldkanal.
Många gånger kan man ansluta en köksfläkt till en ventilationskanal, det finns ofta blinda kanaler i en skorsten, men installationen måste då uppfylla särskilda krav enligt byggstandarden.

MEKANISK VENTILATION

Den moderna mekaniska ventilationen bygger på värmeåtervinning och vissa typer kan även användas som air-kondition på sommaren.
   Mekaniska ventilationproblem hänvisar vi vidare till auktoriserade experter inom ventilationsområdet.

 

Ring oss – så hjälper vi dig med frågorna eller besiktigar, rökspårar eller tar tryckprov samt ger prisuppgift eller offert på olika åtgärder.